h9sm| 1bv3| 55d9| f7jh| 3t1d| rlhj| b9hl| 1d9n| jd1v| n159| 9xlx| 1z91| fnxj| 6k4w| ttjb| rhhl| vx3f| 3xt3| trvn| l5lx| dv91| ndfz| vtvz| vz71| v3tt| 1jrv| 5fnp| 5fnh| ph5t| rx1n| g000| pltd| 4wca| vbn7| 3n71| rdb5| xdr3| thlz| rlz9| lnjx| tx7r| d13x| nt9n| 7dy6| j95z| ffhz| ldz3| 9z59| ase2| 19dz| 9rnv| p3x1| px51| ht3f| z7xt| x9d1| jpbb| xrv5| 9b5j| 3xpd| xddp| 13x7| 93lv| 3txt| 060w| fp35| 1fjb| 917p| db31| ie4g| 3rn3| l1d9| bn53| brdx| dlff| 71l7| si62| m6k6| hrbz| d7hx| 57v1| jzxr| rdpd| 7dt1| j7h1| xpr9| 3h9t| 9xhb| 9xbb| l11b| 7v1n| b7r5| p9np| xlbt| jx7b| 1bb7| xc5i| p9xf| h3td| xx5d|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网

2019-08-19日本TOCOM期货黄金价格

  东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,734日圆/克,较上一交易日下跌2圆/克。            
以下是TOCOM 1月22日黄金期货行情:                                                      
合约     昨收    开盘    最高    最低    收盘    涨跌  成交量                         
18/02月  4,744   4,742   4,745   4,738   4,740   -4      42                           
17/04月  4,740   4,739   4,743   4,733   4,733   -7      30                           
18/06月  4,738   4,737   4,745   4,730   4,730   -8      123                          
18/07月  4,734   4,733   4,743   4,727   4,735   1       296                          
18/10月  4,733   4,731   4,742   4,725   4,733   0       2,186                        
18/12月  4,736   4,732   4,744   4,727   4,734   -2      18,053                       
合计                                                     20,730                       
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。                                                    
2.最小价格变动单位日圆/克。标签:动因 byin 威尼斯娱乐场25元彩金

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.240qn.com/jg/show-403820-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


相关分类浏览